Kedves Kolleganők! Kedves Kollegák!

Szeretettel és örömmel üdvözlöm Önöket a Magyar Szívse­bészeti Társaság XXIV. Kongresszusán.

Az idei évben ünnepli a Pécsi Tudományegyetem alapításá­nak 650. évfordulóját. Ezen rendezvénysorozat keretén belül kerül megrendezésre Pécsett többek között ez az országos kongresszus is, a PTE KK Szívgyógyászati Klinika szervezé­sében. A jubileumi rendezvénysorozat küldetése bemutatni az egyetem sokoldalúságát, sokszínűségét, és megkérdője­lezhetetlen értékeit, hagyományait. Ezt a célt a tudomány eszközeivel is lehet látványosan szemléltetni. Ezen szakmai rendezvények nem csak Pécsnek és a Dél-Dunántúli régió­nak, hanem egész Magyarország számára jelentős esemény­nek számítanak és nagyban hozzájárulnak az egyetem hazai és nemzetközi színtereken való megjelenésnek sikeréhez.

Tudományos témáink a szívsebészet egy-egy fontos, lé­nyeges témakörét ölelik fel, amelyek talán új szakmai isme­retekkel, érdekességekkel is szolgálhatnak a résztvevőknek. Szándékunk szerint a hagyományoknak megfelelően ös­szefoglalót kívánunk adni a hazai szívsebészeti centrumok szakmai és tudományos eredményeiről, kiemelten és hang­súlyozottan szeretnénk áttekintést nyújtani a szívsebészet új innovatív lehetőségeiről.

A kongresszus tudományos előadásainak tartalmát meg­határozó témakörök felölelik a szívsebészet és a határterüle­tei teljes vertikumát.

A konferencia ideje alatt szakkiállításra hívjuk a szívse­bészet, intenzív betegellátás, ápolás, orvos technológia és elektronika területén érdekelt cégeket, akik attraktív kiál­lításukkal emelik a konferencia színvonalát, termékeikkel megismertetik a résztvevőket.

Bízom benne, hogy konferenciánk hasznos vitákat és ered­ményeket hoz. Valamennyi kedves vendégünknek eredmé­nyes tanácskozást és kellemes kikapcsolódást kívánok.

Prof. Dr. Szabados Sándor
egyetemi tanár
klinika igazgató
A Kongresszus Szervezőbizottságának elnöke

Jelentkezzen a Magyar Szívsebészeti Társaság XXIV. Kongresszusára!